Kariéra bez hraníc 

 English version

 

logo.jpg

 

mojbiznis.gif

Registrácia


Správnym a kompletným vyplnením nášho registračného formulára sa zaevidujete medzi užívateľov portálu s právami jeho plného využívania. Po registrácii vám bude zaslaný informatívny e-mail (na vami uvedenú adresu) o zrealizovanej registrácii. Svojou registráciou vyjadrujete súhlas s prevádzkovými pravidlami webu a s obchodnými podmienkami, vrátane uznesenia o ochrane osobných údajov. Ďakujeme za pochopenie. Prajeme veselé networkovanie!

Osobné údaje
Titul pred menom:
* Meno:
* Priezvisko:
Titul za menom:
* E-mail:
Prihlasovacie údaje
* Prihlasovacie meno:
* Prihlasovacie heslo:
* Zopakovať heslo:
 Chcem sa zapojiť do projektu Slovensko Calling, ktorý informuje Slovákov v zahraničí o vhodných pozíciách doma, v ktorých využijú svoje zahraničné skúsenosti a zručnosti. Taktiež pomáha navracajúcim sa Slovákom pri úspešnej reintegrácii späť na slovenskom pracovnom trhu.

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Týmto udeľujem svoj SÚHLAS so spracovaním mojich osobných údajov (Osobné údaje), ktoré som dobrovoľne poskytol/poskytla na portáli/portáloch spoločnosti YEMINEE s.r.o., so sídlom Martinská 49, Bratislava, IČO: 36 787 256 za účelom vloženia do elektronickej databázy a sprístupnenia tretím osobám za účelom vyhľadávania.

Prehlasujem, že Osobné údaje, ktoré zadávam, sú pravdivé a neobsahujú mylné informácie Som zodpovedný/á za škodu spôsobenú spoločnosti YEMINEE, s.r.o. alebo tretím osobám tým, že zadám nepravdivé alebo mylné osobné údaje.

Súhlasím s tým, že vložením svojich Osobných údajov do elektronickej databázy nenadobúdam autorské práva, ale môžem svoje osobné údaje v elektronickej databáze upravovať, nahrádzať či doplňovať a určiť spôsob a mieru ich sprístupnenia tretím osobám (prostredníctvom zverejnenia mojich osobných údajov vo verejnom alebo profesionálnom profile alebo ich nezverejnením).

Súhlas udeľujem vo vyššie uvedenom rozsahu na dobu neurčitú. Zároveň beriem na vedomie, že udelený súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať.

Zároveň súhlasím s tým, že YEMINEE, s.r.o. má právo odstrániť moje Osobné údaje z elektronickej databázy portálov, ak má odôvodnené podozrenie alebo ak je zrejmé, že tieto mnou vložené údaje sú nesprávne alebo v rozpore s bežnými postupmi a etickými pravidlami.

Súhlasím s tým, že spoločnosť YEMINEE, s.r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné použitie Osobných údajov sprostredkovaných tretím osobám spôsobom, ktorý je v rozpore s platnými ustanoveniami zákona alebo s mojím súhlasom. Spoločnosť YEMNIEE, s.r.o. neručí za nerešpektovanie dôvernej povahy údajov tretími osobami.

Súhlasím s tým, že spoločnosť YEMINEE, s.r.o. nezastupuje žiadnu tretiu osobu, nie je jej konateľom či vykonávateľom jej práv a preto nie je zodpovedná za škodu, ktorá môže byť spôsobená mne alebo tretím osobám hľadaním zamestnania, jeho získaním či účasťou na výberovom konaní prostredníctvom služby portálu. Spoločnosť YEMINEE, s.r.o. nenesie zodpovednosť za plnenie akýchkoľvek sľubov poskytnutých mojej osobe tretími osobami.

Súhlasím s tým, že zahrnutím mojich Osobných údajov do svojej databázy nevzniká spoločnosti YEMINEE, s.r.o. povinnosť sprostredkovať mojej osobe zamestnanie či zmluvu s osobami hľadajúcimi zamestnanie.
Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o.
E-mail: stanka.svecova@gmail.com, Skype: karierazahranicami
2007 © Yeminee, s.r.o.

webdesign © bart.sk

EPICORFinalne_logo_accenture.jpgLogo.gifLogo_Proactive_HR.jpgNEWlogo.jpglogo2.jpglogo_big.jpgeducation_text_-_zmena_loga.jpgtarget.jpgAIESEC_logo_modrenabielom.jpg