Kariéra bez hranícMagisterské štúdiá celosvetovo

Magister Práva (Master of Laws - LLM)
Zvyčajne trvá jeden rok a je zameraný na konkrétnu oblasť práva. Napriek pomenovaniu je toto vyšší titul než J.D. (JuDr.).

Magister Aplikovanej antropológie
(Master of Applied Anthropology MMA) - Dvojročný program na trénovanie neakademických antropológov. 

Magister Účtovníctva
(Macc alebo Mac), alebo Magister profesionálneho účtovníctva (MPAcc). Typicky trvá jeden rok a nekončí sa diplomovkou. Pripravuje študentov na všeobecné účtovníctvo (public accounting) a dodáva im 150 kreditných hodín, ktoré sú požadované pred skúškami CPA. 

Magister umenia vo Financiach, Účtovníctve a Manažmente

Magister umenia v Medzinárodnej ekonomike a financiách
(Master of Arts International Economics and Finance - MAief) Jednoročný program so zameraním na ekonomiku. 

Magister umenia Liberálnych štúdií
(MALS, ALM alebo MLS). Je interdisciplinárny program, ktorý sa odlišuje od ostatných flexibilinou, zlúčením rôznych disciplín v rámci diplomovky, a možnosti študovať na polovičný úväzok. 

Magister umenia v Manažmente (MAM)
Je profesionálny magisterský program, ktorý pripravuje absolventov na manažovanie kulturálnych a umeleckých organizácií. Zameriava sa na rovnaké predmety ako MBA (marketing, strategické plánovanie, financie, rozpočtovanie, štatistika, výskum atď), ale centrom záujmu su neziskové organizácie. Univerzity, ktoré tento program ponúkajú, sú Carnegie Mellon University, George Mason University atď. 

Magister umenia v Profesionálnom písaní (MAPW).
Je profesionálny magisterský program, ktorý pripravuje absolventov na množstvo pozícií v obchode, vzdelávacom sektore, vydavateľstvách, umení - na pozíciách úzko prepojených s písaním. Učia sa tu predmety ako: aplikované písanie, kompozícia a rétorika, kreatívne písanie atď. 

Magister Architektúry
(a taktiež Master of Landscape Architecture). 4 plus 2, alebo 5-ročný magisterský titul (MArch I. a MArch II.) 

Magister Inžinierstva
(MASc, ME, Meng, Ming) - Program v oblasti inžinierstva. 

Magister Umenia v Učení
(MAT) - Pripravuje študentov na ich kariéru v učení, v konkrétnom predmete pre stredné alebo vyššie stredné školy 

MBA 

Master of Business and Organizational Leadership

(MBOL)

Magister Administratívy v Zdravotníctve
(Master of Health Administration MHA) 

Master of Not-for-Profit Leadership
(MNPL) 

Master of Public Policy
(MPP) 

Magister Medzinárodných vzťahov (Master of International Affairs
(MIA)) 

Master of Public Administration
(MPA) 

Master of Strategic Planning for Critical Infrastructures
(MSPCI) 

Master of Science in Strategic Leadership
(MSSL) 

Master of Science in Management
(MSM) 

Master of Science in Finance
- všeobecné magisterské štúdium zamerané na financie v privátnom a investičnom sektore 

Master of Science in Human Resources Management
- Programy 12 až 23 sú všetko tzv Profesionálne štúdiá zamerané na manažment pre verejný a súkromný sektor, lokálné, národné a medzinárodné trhy.

Magister Kriminálneho práva
(MCJ alebo MSJA - Master of Criminal Justice) 

Master of Clinical Medical Science
(MCMSc) 

Magister Teológie / Magister Svätej Teológie
(Master of Theology: Mdiv, ThM alebo MTh, alebo STM) 

Magister Vzdelávania
(Master of Education Med). Tento program je podobný tým MA, MS a MSc, ktoré sú zamerané na štúdium vzdelávania. Ďalšie súvisiace programy sú Master of Arts in Teachin (M.A.T.), Master in teaching (M.I.T.), Master of Education of the Deaf (MED) 

Magister Technológií vo Vzdelávaní
(Master of Educational Technology - MET). Naučí študentov ako dizajnovať vzdelávanie a ako integrovať technológie do vzdelávania. 

Magister Environmentálnych štúdií
(Master of Environmental Studies MES) 

Master of Industrial Design
je dvoj- alebo trojročný program v oblasti industriálneho disajnu. 

Master of International Development
(MID) je magisterské štúdium v oblasti rozvojovej ekonomiky, mimovládnych organizácií, verejnej spoločnosti, plánovania rozvoja, ľudskej bezpečnosti. 

Master of Fine Arts (MFA)
- dvoj- alebo trojročné štúdium v oblasti kreatívneho umenia ako divadlo, kreatívne písanie, filmová tvorba atď. 

Master of Forensic Sciences (MFS)
- profesionálny program súvisiaci s uplatňovaním práva, právnikmi, vyšetrovateľmi a inými profesionálmi v danej oblasti. 

Magister Manažmentu Digitálnej Ekonomiky
- Master of Management in the Network Economy (MiNE) - je jedno alebo dvojročné interdisciplinárne štúdium, ktoré dáva dokopy ekonómiu, manažment technológií, obchodnú administratívu a iné oblasti, na dokonalé pochopenie komplexity organizácií digitálnej ekonomiky. 

Magister Manažmentu Informačných Technológií
Master of Information Systems Management (MISM alebo MIS/M) - je dvojročný program učiaci absolventov obom: manažmentu a informačným systémom. 

Master of Library Science
(MLS) 

Magister Masovej Komunikácie
(Master of Mass Communications MMC) - je dvoj až troj ročný program v oblasti žurnalistiky a masovej komunikácie, ktoré absolventa pripravia na kariéru v médiách. 

Magister v Marketingovom prieskume
(Master of Marketing Research MMR) 

Magister Hudby
(Master of Music Mmus alebo Master of Music Education MME) 

Master of Medical Science
(MMS) - je dvojročné magisterské štúdium v medicínskom výskume, zvyčajne pre tých, ktorí už majú titul Doctorate of Medicine. 

Magister v Manažmente Neziskových organizácií
(Master of Nonprofit Management MNM) - poskytuje magisterské vzdelanie špecializované na manažment neziskových organizácií, kde je potrebné: manažment zdrojov, strategické plánovanie, rozvoj členov atď. 

Master of Occupational Therapy
(MOT) - Occupational Therapy je aplikovaná veda, pod ktorou sa vníma poradenstvo v oblasti rozvoja jednotlivcov pre ich plnohodnotné fungovanie vo svojej profesii a v živote. 

Master of Public Administration
- MPA 

Master of Physician Assistant Studies
- MPAS 

Master of Public Health (MPH) a Master of Science in Public Health
(MSPH)

Magister Farmaceutiky
(MPharm) 

Magister Filozofie
(Mphil) 

Magister Projektového Manažmentu
(MPM) 

Master of Professional Studies
(MPS alebo MPforStuds) 

Master of Science in Dentistry
(MSD) - magisterské štúdium pre zubárov 

Master of Science in Finance 

Master of Science in Medical Education 

Master of Science in Information
(MSI) 

Master of Sacred Music
(MSM) 

Master of Science in Nursing
(MSN alebo MNur) 

Master of Science in Natural Sciences
(MSNS) - toto štúdium je vhodné pre učiteľov prírodných vied na základných, stredných a vyšších stredných školách. 

Master of Science in Strategic Leadership
(MSSL) 

Master of Science in Taxation
(MST) - štúdium pre držiteľov CPA a iných daňových profesionálov. 

Master of Social Work
(MSW) - pripravuje študentov na profesionálnu sociálnu prácu. 

Master of Studies
(MSt) - toto je čisto akademiský magisterký titul (buď z Oxfordu alebo Cambridge) a študuje sa buď v humanitných oblastiach, alebo umení...

Diskusia

K článku ešte nebola založená diskusia. Založiť diskusiu

Príležitosti pre mňa


Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o.
E-mail: stanka.svecova@gmail.com, Skype: karierazahranicami
2007 © Yeminee, s.r.o.

webdesign © bart.sk

EPICORFinalne_logo_accenture.jpgLogo.gifLogo_Proactive_HR.jpgNEWlogo.jpglogo2.jpglogo_big.jpgeducation_text_-_zmena_loga.jpgtarget.jpgAIESEC_logo_modrenabielom.jpg