Kariéra bez hranícPrečo koučing?

Nechať sa koučovať znamená dosiahnuť svoje vlastné ciele - iba s tým rozdielom, že to pôjde rýchlejšie, efektívnejšie, radostnejšie a viac sa pri tom naučíte. Takže otázka nestojí "prečo" koučing, ale skôr "prečo nie"...

Kariérny koučing zahŕňa rôznorodé aktivity, a ich výber závisí od vás oboch - vás a kouča. Pre lepšiu predstavu spomenieme niektoré:

 • Definovanie vašej vízie - osobnej a kariérnej. Analýza momentálnych medzier. Stanovenie vašich nových cieľov, aj vzhľadom na biznis realitu. Práca s časovým harmonogramom a vypracovanie akčného plánu.
 • Spoznanie vlastných kariérnych preferencií a silných a slabých stránok - sebaanalýzou, sebahodnotiacimi cvičeniami, psychometrickým testovaním a rôznymi dotazníkmi. Zhrnutie analýz do finálneho jedného alebo dvoch kariérnych smerovaní. Upravenie cieľov.
 • Analýza konkrétneho sektora a pracovného trhu. Určenie stratégie oslovovenia trhu. Príprava (tréning) na osobnú prezentáciu, tvorbu kontaktov a telefonickú konverzáciu nutnú pri komunikácii s personalistami.
 • Vytvorenie alebo pomoc pri tvorbe marketingových nástrojov pre profil koučovaného: životopisy, motivačné listy, žiadosti, blog/web, social-media profily atď. Oslovenie trhu kontaktovaním správnych osôb v sektore.
 • Výber a oslovenie agentúr a headhunterov a tréning v tom, ako s nimi pracovať.
 • Prieskum firiem, zoznam tzv "ABC zamestnávateľov". Oslovenie personalistov alebo líniového manažmentu.
 • Intenzívna príprava na pohovory - osobná, informačná a odborná.
 • Zhodnotenie ponúk a negociačný proces pred akceptáciou. Akceptácia a príprava na nové pracovné miesto.
 • Pri snahe o interné povýšenie: Analýza tímu, firmy a príležitostií. Príprava na samotný pohovor, berúc do úvahy internú politiku oddelenia.
 • Pri kariérnej zmene: Nájdenie nového správneho smeru. Určenie stratégie (rekvalifikácia, samoštúdium, tvorba kontaktov v novom sektore, nové kariérne materiály atď) a jej nasledovanie krok-za-krokom.
 • Problémy na pracovisku: spoločne riešime akékoľvek problémy, ktoré na pracovisku nastali.

Ako to reálne funguje:

 1. Všetky sedenia prebiehajú buď telefonicky alebo osobne (ak sa kouč a koučovaný nachádzajú v rovnakom meste). Na prvom sedení (alebo telefonickom sedení, t.j. "ts") spoznáte svojho kouča, on vás a zodpoviete si všetky otázky, ktoré máte. Medziiným ste požiadaní o vyplnenie úvodného dotazníka ohľadne vašej situácie a cieľov. Plus ozrejmenie si koučingovej dohody.
 2. TS je zvyčajne 1 krát do týždňa, ale môžete si po dohode s koučom zvoliť aj intenzívnejšiu alebo menej intenzívnu variantu (raz za 2 týždne alebo dve hodiny do týždňa).
 3. Pred ňou si potrebujete ujasniť svoje myšlienky a ciele na daný týždeň, v čom vám pomôže jednoduchý word-dokument od vášho kouča, ktorý mu pred ts pošlete.
 4. TS trvá 45 až 60 minút, a prebieha buď prostredníctvom skype, pevnej linky alebo mobilného telefónu, podľa vašej preferencie. Volá vám váš kouč, takže s telefonátom nemáte akékoľvek náklady.
 5. Po TS využijete zvyšok týždňa (alebo čas, ktorý vám ostáva do ďalšej TS) na realizáciu krokov, na ktorých ste sa s koučom dohodli.

  Vyberte si kouča

  Cena

Príležitosti pre mňa


Kariéra Bez Hraníc, spol. Yeminee s. r.o.
E-mail: stanka.svecova@gmail.com, Skype: karierazahranicami
2007 © Yeminee, s.r.o.

webdesign © bart.sk

EPICORFinalne_logo_accenture.jpgLogo.gifLogo_Proactive_HR.jpgNEWlogo.jpglogo2.jpglogo_big.jpgeducation_text_-_zmena_loga.jpgtarget.jpgAIESEC_logo_modrenabielom.jpg